logo
20 lat doświadczenia
INFORMACJA GOSPODARCZA
Czat z konsultantem
Zóna Ingyenes
Hozzon létre egy fiókot
logo
20 lat doświadczenia
Információ
Gazdasági

Információ Gazdasági

Infovonal
Infovonal
Keresnek termék / szolgáltatás
- CUKRáSZT KERESEK
- ÉTOLAJOK BESZáLLíTÓJáT KERESEM
- BőRTERMéK GYáRTÓKAT KERESEK
- ACéL éS ROZSDAMENTES ACéL BESZáLLíTÓT KERESEK
- SZEMéLYGéPKOCSIK ALKATRéSZEINEK BESZáLLíTÓIT KERESEM
- ESKüVőI DEKORáCIÓK éS KIEGéSZíTőK SZáLLíTÓJáT KERESEM
- KöTöTTáRU BESZáLLíTÓT KERESEK
- PUR PANELEK BESZáLLíTÓJáT KERESEM
- EGYSZER HASZNáLATOS RAKLAPOKAT VESZEK
- ÁGYNEMű éS LEPEDő SZáLLíTÓT KERESEK
- EUR RAKLAPOKAT VáSáROLOK JELöLéSSEL EGY ENGEDéLLYEL RENDELKEZő GYáRTÓTÓL
- A LITVáNIAI éPíTőIPARI CéG ANYAGBESZáLLíTÓKAT KERES
- KIHELYEZEM A FORGáCSLAP ELEMEK GYáRTáSáT
- RENDELEK SZITANYOMáST éS TRANSZFER NYOMTATáST TEXTíLIáKRA
- EGYüTTMűKöDéST ALAKíTOK KI A ZáSZLÓK éS SZALAGCíMEK GYáRTÓJáVAL
- NYOMTATOTT ROLL-UP RENDSZEREK SZáLLíTÓJáT KERESEM
- ELEGáNS CSOMAGOLáST RENDELüNK A RUHáZATHOZ
- PARTNEREKET KERESüNK - BESZáLLíTÓKAT
- ITAL POHARAK BESZáLLíTÓIT KERESüNK
- ELDOBHATÓ EVőESZKöZöK BESZáLLíTÓIT KERESüNK
- HOMLOKZATI SZENDVICSPANEL SZáLLíTÓT KERESEK
- MEGGYET VESZEK üVEGBEN
- EGYüTTMűKöDéST ALAKíTOK KI EGY RAKLAP FűRéSZáRU GYáRTÓVAL
- VESZEK EGY HORGANYZOTT HEGESZTETT HáLÓT ESAFORT
- BONSAI FAZEKAK BESZáLLíTÓJáT KERESEM
- ALUMíNIUM PROFILOKAT VáSáROLOK
- LEMEZ BESZáLLíTÓT KERESEK
- KUKORICAKEMéNYíTőT VESZEK
- LAMINáLT PADLÓ SZáLLíTÓT KERESEK
- RUHáZATI KIEGéSZíTőK BESZáLLíTÓIT KERESEM
- SZüRKE KARTONT VESZEK
- VíZIBICIKLI GYáRTÓT KERESEK
- ÖSSZECSUKHATÓ CSARNOKOK éS PONYVASáTRAK SZáLLíTÓJáT KERESEM
- HALKONZERT - LAZACOT VESZEK
- MEGRENDELEM NEM SZABVáNYOS FA ABLAKOK GYáRTáSáT
- KISZERVEZEM A FEHéRNEMű éS FüRDőRUHA GYáRTáSáT
- EGYüTTMűKöDéST ALAKíTOK KI AZ EURORAKLAPOK GYáRTÓJáVAL
- EGYüTTMűKöDéST ALAKíTOK KI EGY éPíTőIPARI FATERMELőVEL
- PELLET A1, RUF
- TEJTERMéK SZáLLíTÓT KERESEK
- PEKTIN BESZáLLíTÓKAT KERESEK
- ÁLLANDÓ BLOKK SZáLLíTÓT KERESEK
- ÁLLANDÓ GYAPJú BESZáLLíTÓT KERESEK
- Kő GABION KERíTéS GYáRTÓT KERESEK
- FűRéSZPOR TöMBöKET VESZEK
- OSB LAPOK BESZáLLíTÓJáT KERESEM
- NYERSANYAG BESZáLLíTÓT KERESEK SüTőIPAR SZáMáRA
- FEHéR GYERMEKINGEK BESZáLLíTÓJáT KERESEM
- BőRöVEK, TáSKáK, KéZITáSKáK SZáLLíTÓJáT KERESEM
- RéTEGELT LEMEZT VESZEK
- FéM BILINCSEKET VESZEK KERíTéSEKHEZ
- KáVé éS TEA BESZáLLíTÓKAT KERESüNK
- MáSODIK OSZTáLYú LAPOKAT KERESEK
- MEGGYET VESZEK
- HASZNáLT DOBOZOKAT KERESEK
Zóna Ingyenes
Hozzon létre egy fiókot
Are you looking for a producer or a supplier?
Write exactly what you need.
We will send your inquiry to the relevant companies for free.
The interested companies will submit their offers to you.

Adatvédelmi politika

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych www.cyberbiznes.hu
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia zapytania, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony mpu.lodz.pl nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Banku. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Odnośniki do innych stron
Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Mechanizm Cookies na stronach internetowych
Czym są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

Pliki cookie używane przez serwis cyberbiznes.net, cyberbiznes.pl, cyberbiznes.de, cyberbiznesru (WSZYSTKIE DOMENY lub funkcja PHP) Pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Serwisy używają: cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony, cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność), cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności.

Pliki cookie podmiotów trzecich Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.