logo facebook
cyberbiznes.pl
logo
20 lat doświadczenia
INFORMACJA GOSPODARCZA
Czat z konsultantem
logo
20 lat doświadczenia
Információ
Gazdasági
Információ Gazdasági
PL UK RU DE HU
Infovonal
Keresnek termék / szolgáltatás
- KIS SEBESSéGű GENERáTOROK BESZáLLíTÓJáT KERESEM
- KLíMABERENDEZéSEK BESZáLLíTÓJáT KERESEM
- BüKKFA BOTOKAT VáSáROLJON
- POLIETILéN HAB BESZáLLíTÓT KERESEK
- SZéKEK éS KONYHAI ASZTALOK SZáLLíTÓJáT KERESEM
- VöRöSFENYő FűRéSZáRUT VáSáROLNéK
- KERTI BúTOR GYáRTÓKAT KERESEK
- KERTI EDéNYEK TERMELőIT KERESEM
- FENYő DESZKáKAT VESZEK
- VESZEK EGY DOBOZT
- A NAGYKERESKEDő UTáNPÓTLáST KERES
- RAKLAPOT VESZEK
- CSIRKECOMBOT VESZEK
- DEKOR KOZMETIKUMOK BESZáLLíTÓIT KERESJüK
- ÉPíTőIPARI SZERSZáMOK BESZáLLíTÓIT KERESJüK
- BőR NőI CIPő BESZáLLíTÓKAT KERESüNK
- FéRFI LáBBELI BESZáLLíTÓKAT KERESüNK
- SU-VIDE-HOZ KERESüNK áRUK BESZáLLíTÓIT
- VESZEK EGY BRIKETTET
- BESZáLLíTÓT KERESEK TERASZ DESZKáHOZ
- HőSZIVATTYúS BESZáLLíTÓT KERESEK
- VESZEK ORVOSI MASZKOT, KESZTYűT, KEZESLáBAST
- MEGRENDELEK öNTöTTVAS öNTVéNYEKET
- BüKK öNTVéNY SZáLLíTÓT KERESEK
- NYíR FűRéSZáRUT VáSáROLNéK
- PAPíR éS LDPE TáSKáK SZáLLíTÓJáT KERESEM
- RACK CSíKOKAT KERESEK
- VESZEK MéZET
- HAJDINA VáSáRLáST KERESEK
- FAGYASZTOTT CSIRKEBőRT VáSáROLOK
- KANAPéK éS HEVERőK SZáLLíTÓJáT KERESEM
- TűZVéDELMI AJTÓK áLLANDÓ SZáLLíTÓJáT KERESEM
- ÁLLANDÓ GARáZSKAPU-BESZáLLíTÓT KERESEK
- RöNKöT VESZEK TűZIFáNAK
- KISZERVEZEM AZ ALUMíNIUM CéLOK GYáRTáSáT.
- HáMOZOTT ALMA, SZELETELT FELEK, NEGYEDEK, KOCKáK.
- TELJES KIőRLéSű TöNKöLYöT VESZEK
- BELSő AJTÓK BESZáLLíTÓJáT KERESEM
- ÁLLANDÓ BESZáLLíTÓT KERESEK AKáC TERASZ DESZKáRÓL.
- NAGY MENNYISéGű TűZIFáT KERESEK
- FAHORDÓK SZáLLíTÓJáT KERESEM
- FURNéR BESZáLLíTÓKAT KERESEK
- KANDALLÓK BESZáLLíTÓIT KERESEM
- VESZEK DOBOZOKAT FESTéKEKHEZ éS LAKKOKHOZ
- A SZLOVáK GYERMEKRUHáZATI NAGYKERESKEDő úJ BESZáLLíTÓKAT KERES
- LENGYELORSZáGI GOMBA BESZáLLíTÓKAT KERESEK
- SZELETELT SAJT SZáLLíTÓJáT KERESEM
- AZ öMLESZTETT SAJT GYáRTáSáT KISZERVEZEM
- VESZEK EGY ET KEMéNYíTőT EPOXIGYANTA SZáMáRA
- ORVOSI HőMéRőK SZáLLíTÓJáT KERESEM
- SAPKáK éS SAPKáK BESZáLLíTÓIT KERESEM
- LENGYELORSZáGI ALMA BESZáLLíTÓKAT KERESEK
- KéPVISELEM LESZ A LITURGIKUS RUHáZAT GYáRTÓJA
- HORDÓT VESZEK
- TöLGYFáT VáSáROLOK
Chcesz kupić towar?
Napisz co potrzebujesz
Wyślemny Twoje zapytania
do odpowiednich firm
Za darmo otrzymasz oferty

Webhely szabályzat

Regulamin
§1
1. Serwis www.cyberbiznes.pl prowadzony jest przez Bank Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Dereszowa 17a, REGON: 971241803 , NIP: 9730643809, zwany dalej BIG.
2. Serwis www.cyberbiznes.pl adresowany jest do osób pełnoletnich.
3. Celem serwisu jest promocja przedsiębiorstw.
4. BIG nie jest stroną umów zawieranych przez zarejestrowanych Użytkowników, nie działa na rzecz żadnej ze stron i nie ponosi odpowiedzialności za działania którejkolwiek ze stron umowy.
5. Serwis jest adresowany wyłącznie do użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, które zamierzają umieścić ogłoszenie o zakupu produktów lub usług lub też sprzedaży własnych produktów i usług.
§2
1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu Cywilnego. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej serwisu.
2. Regulamin musi zostać zaakceptowany podczas rejestracji w serwisie.
§3
Serwis www.cyberbiznes.pl działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
do dnia 25 maja 2018:
- art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych. celów realizowanych przez administratorów danych, albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Od dnia 25 maja 2018:
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
§4
1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
2. Rejestracji może dokonać wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przy czym rejestracja podmiotu musi być związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Użytkownik zarejestrowany może aktywować w swoim koncie usługi płatne, konieczne do tego jest zawarcie pisemnej umowy.
4. Dokonanie rejestracji oraz aktywacji konta jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
5. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie.
6. Dokonując rejestracji i Aktywacji Konta Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane, zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
7. Po pozytywnym zakończeniu rejestracji Użytkownikowi zostaje utworzone Konto użytkownika, do którego dostęp jest możliwy po uprzednim zalogowaniu w serwisie przy użyciu hasła i loginu.
8. Zarejestrowane konto umożliwia dodawania ogłoszeń kupna towarów lub zlecenia usług.
9. Zarejestrowane konto nie umożliwia dodawania ogłoszeń o sprzedaży własnych produktów i usług.
§5
Użytkownicy zarejestrowani, posiadający podpisaną umowę z BIG uprawnieni są również do zamieszczania ofert sprzedaży własnych produktów i usług.
§6
Użytkownik może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez BIG.
§7
1. Dostęp do ogłoszeń o sprzedaży produktów i usług, zamieszonych w serwisie jest ogólnodostępny i bezpłatny.
2. Serwis nie jest platformą, na której, bądź za pośrednictwem której dochodzi do zawierania umów pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami.
3. Wszystkie zgody umieszczane w formularzach kontaktowych są wymagalne do świadczenia usług.
§8
1. BIG może w każdej chwili, również bez uprzedniego poinformowania Użytkownika i bez podania przyczyny usunąć każde umieszczone w serwisie przez Użytkownika ogłoszenie o jeśli narusza ono prawo lub prawa osób trzecich.
2. Użytkownika oświadcza, że posiada prawa do użycia wszelkich materiałów zawartych we własnych ogłoszeniach szczególnie znaków graficznych, fotografii i rysunków i na nim spoczywa odpowiedzialność za ewentualne niewłaściwe ich użycie.
§9
1. BIG nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe utrudnienia w korzystaniu przez Użytkowników z serwisu, jeżeli wynikają one z przyczyn od niego niezależnych.
2. BIG zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania dostępu do Serwisu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych oraz do modyfikacji zakresu świadczonych usług.
3. Podmiot ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie przez siebie wszelkich danych w serwisie.
4. BIG nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z zamieszczenia przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub nieaktualnych.
§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „rodo”) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Bank Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. w Zielonej Górze ul. Dereszowa 17a
2) E-mail osoby odpowiedzialnej za dane osobowe iod@cyberbiznes.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi prowadzenia Konta na portalu usługa promowania firm na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie. informacji handlowych Pani/Pana dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rodo.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą klienci portali Banku Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. oraz w razie wyrażenia zgody podmioty świadczące usługi marketingowe w imieniu portalu Cyberbiznes.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy tj. korzystania z platformy internetowej (okres posiadania Konta) oraz po zakończeniu umowy w zakresie niezbędnym. dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, dane przetwarzane. będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.
6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem utworzenia Konta na portalu cyberbiznes.pl . Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale niezbędne do założenia Konta.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach otrzymywania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne, a niewyrażenie na nie zgody nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.
§11
1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający. Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług portalu Cyberbiznes.pl lub oświadczenie o korzystaniu z portalu Cyberbiznes.pl na zasadach dotychczasowych.
2. Administrator Serwisu portalu Cyberbiznes.pl publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych portalu Cyberbiznes.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie. udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
§12
Wszelkie doręczenia odbywają się za pomocą poczty elektronicznej i są skuteczne w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
§13
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego – Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
§15
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby BIG, na podstawie przepisów prawa polskiego.
§16
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2018.