logo
20 lat doświadczenia
Információ
Gazdasági
Információ Gazdasági
PL UK RU DE HU
Infovonal
Keresnek termék / szolgáltatás
- VESZEK EGY RAKLAPOT
- VöRöS PAPRIKáT FOGOK VáSáROLNI
- KEREK FáT VáSáROLNéK
- TöLGY éS DESZKáT VáSáROLNéK
- FENYő FűRéSZáRUT VáSáROLNéK
- VESZEK RUDAKAT
- ACéLCSöVEKET AKAROK VáSáROLNI
- GUMIABRONCSOK éS FELNIK SZáLLíTÓKAT KERESüNK
- BABA- éS GYERMEKRUHáZATOT KERESüNK
- CIPő BESZáLLíTÓKAT KERESüNK
- SERTéSHúS-BESZáLLíTÓKAT KERESEK
- VESZEK PAPíRPOHARAT éS SZALMáT
- VESZEK üVEGEDéNYEKET
- BERENDEZéSEKET FOGOK VENNI A KÓRHáZAKHOZ éS A PANZIÓKHOZ
- LUC BüKK FáT VáSáROLNéK BúTORGYáRTáSHOZ
- TöBB FéMTáRGY GYáRTáSáT FOGOM MEGBíZNI
- ÁGYRUGÓS RUGÓS SZáLLíTÓT KERESEK
- A NéMET DISZTRIBúTOR EGYüTT FOG MűKöDNI A TERASZLAP GYáRTÓVAL
- TROCAL 76 MD ABLAKBESZOLGáLTATÓT KERESEK
- PVC PADLÓ BESZáLLíTÓKAT KERESEK
- KIVáLÓ MINőSéGű ÓRáK SZáLLíTÓIT KERESEM
- HASZNáLT RUHáZAT SZáLLíTÓT KERESEK
- VESZEK OLCSÓ KANAPéKAT éS SAROKKéSZLETEKET
- SZOKáSOS LAKáSBúTOROKAT KERESNéK
- ROZSDAMENTES ACéL KORLáT NéLKüLI FéLKéSZ TERMéKEK BESZáLLíTÓJáT KERESEK
- LENGYELORSZáGBAN GYáRTOTT KONTAKTLENCSéKET FOGOK VáSáROLNI
- FAGYASZTOTT RÓKAGOMBáKAT SZERETNéK VáSáROLNI
- SZáRíTOTT GOMBA VáSáROLNI AKAROK
- MARHAHúSNEGYEDEKET AKAROK EXPORTáLNI
- VESZüNK MARHAHúST
- CSIRKEFILéT AKAROK VáSáROLNI
- MEGVESZEM A POSTALáDáKAT
- BüKK FűRéSZáRUT VáSáROLNéK
- BüKK RúDOT VáSáROLNéK
- HASZNáLT EPAL RAKLAPOKAT FOGOK VáSáROLNI
- KöTőELEMEKET KERESüNK
- PIZSAMA - BESZáLLíTÓKAT KERESüNK
- FüRDőKöPENYEK - BESZáLLíTÓKAT KERESüNK
- LAKáSTEXTIL - BESZáLLíTÓKAT KERESüNK
- GYEREKRUHáZATOT KERESüNK
- FEHéRNEMű - BESZáLLíTÓT KERESüNK
- HARISNYA - BESZáLLíTÓT KERESüNK
- FAIRY éS ARIEL HáZTARTáSI KéMIAI BESZáLLíTÓT KERESEK
- JáTéKOK éS JáTéKOK SZáLLíTÓJáT KERESEK
- RPET GRANULáTUMOT éS PET PELYHEKET FOGOK VáSáROLNI
- SKF CSAPáGY SZáLLíTÓT KERESEK
- CSERESZNYELé
- FELADOM AZ ACéL ELEMEK GYáRTáSáT
- VESZEK TETőS KERéKPáR-ISTáLLÓT
- BELSő AJTÓK SZáLLíTÓJáT KERESEK
- BőR- éS VáSZONTASAK SZáLLíTÓT KERESEK
- VESZEK OLCSÓ DOBOZOS áGYAKAT
- KERES FOGYATéKKAL éLőK SZáMáRA KéSZüLT CIKKEKET
- FAMETSZET BESZáLLíTÓT KERESEK
- SZOKVáNYOS KáRPITOZOTT BúTOROKAT KERESNéK
Chcesz kupić towar?
Napisz co potrzebujesz
Wyślemny Twoje zapytania
do odpowiednich firm
Za darmo otrzymasz oferty

Adatvédelmi politika

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych www.cyberbiznes.hu
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia zapytania, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony mpu.lodz.pl nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Banku. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Odnośniki do innych stron
Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Mechanizm Cookies na stronach internetowych
Czym są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

Pliki cookie używane przez serwis cyberbiznes.net, cyberbiznes.pl, cyberbiznes.de, cyberbiznesru (WSZYSTKIE DOMENY lub funkcja PHP) Pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Serwisy używają: cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony, cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność), cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności.

Pliki cookie podmiotów trzecich Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.